LOGO-WEBSITE

Giải pháp công nghệ

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, ngoài sự cạnh tranh về thương hiệu, chúng ta cũng cần đến công nghệ giữ chân khách hàng. Khách hàng là giá trị và là tại sản lớn nhất của doanh nghiệp, không có khách hàng thì doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại mãi trên thị trường này. Giá trị khách hàng là quan trọng như vậy, nhưng tạo ra một khách hàng trung thành với mình càng khó hơn. Công nghệ giữ chân khách hàng là một chuỗi giá trị gồm có nhiều công đoạn và cần phải có sự liên kết chặt chẽ với nhau thật sự. Trước tiên là tạo ra một sản phẩm thời trang với chất liệu tốt, bền và phù hợp với điều kiện của thị trường, kèm theo đó là nhãn mác đính trên sản phẩm, giao sản phẩm tới người tiêu dùng và lưu lại toàn bộ thông tin của họ bằng thẻ khách hàng để có dịch vụ và chế độ hậu mãi. Như vậy chưa hẳn là sẽ tạo ra được một khách hàng trung thành với mình nhưng sẽ chắc chắn hơn là mình chẳn có giải pháp công nghệ. Dựa theo tiêu chí này, Công ty Ánh Hoàng Kim đã cung cấp cho 2 trong 4 công đoạn này là nhãn mác thể hiện thương hiệu được đính kèm trên áo và thẻ khách hàng với chất liệu bền, dẻo và chất lượng.

logo