LOGO-WEBSITE

ANH HOANG KIM LABEL CO.,LTD

 ahkgoods@anhhoangkim.com
 Floor 3rd, #1, Ho Ba Kien Street, Award 15, District 10, HCMC
 (028) 38665134
 0902 555 663
 www.anhhoangkim.com

Dịch vụ của chúng tôi

Thời trang, không chỉ là tên thương hiệu mà còn là giá trị cốt lõi của người sáng lập.

Nhãn dệt với nội dung hình ảnh sắc sảo và mềm mại.

Nhãn in do Ánh Hoàng Kim cung cấp chấp nhận lời thách thức với độ wash mạnh trên quần Jean.

logo