Đóng

Nhãn mác in

Với hàng cần wash mạnh như quần jean, thì độ bền của nhãn là không thể thiếu được. Ánh Hoàng Kim chúng tôi với phương châm mang lại giá trị thương hiệu vĩnh viễn cho khách hàng, nhãn in của chúng tôi đảm bảo được độ bền màu, chấp nhận thử thách với độ wash mạnh như lực wash cho quần jean. Hãy yên tâm và đến với chúng tôi.

Dịch vụ Related