Đóng

Thẻ bài

Tên thương hiệu hiện ngay trước mặt sản phẩm của bạn đó chính là thẻ bài treo. Do đặc tính được treo trên dây và nằm ở ngoài mặt sản phẩm cùng với chất lượng in ấn sắc sảo, mình giấy đẹp và mịn, sản phẩm của chúng tôi luôn thể hiện được rõ nét toàn bộ thương hiệu của bạn ngay trong lần đầu nhìn thấy sản phẩm của người tiêu dùng. Muốn làm thẻ bài treo, hãy nghĩ ngay đến Ánh Hoàng Kim.

Dịch vụ Related