Posts Tagged ‘tag giấy’

Nhãn thẻ bài

Nhãn thẻ bài hay còn được gọi là tag quần áo , tag thẻ bài , tag giấy, … là một loại bìa giấy được đính kèm với sản phẩm và sử dụng các loại dây như ruy ban , dây nhựa …. In tên và thông tin sản phẩm được bồi dày hay mỏng…

Xem thêm
Hotline: 0906 811 080